Momentan livrăm doar în Timișoara, Arad și localitățile limitrofe.

Termeni și condiții

Site-ul www.floaredecolt.ro (în continuare “Floare de Colț”) este în proprietatea şi administrarea companiei SC ZITTA FLOR SRL. Dacă accesaţi site-ul şi utilizaţi conţinutul lui, înseamnă că acceptaţi implicit condiţiile generale de acces şi utilizare detaliate mai jos. Magazinul online www.floaredecolt.ro este operat de SC ZITTA FLOR SRL, CUI RO10165421, cu sediul în STR. CONAC 8 Cod 307160, loc. Dumbrăvița, jud. Timiş înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J35/86/1998, e-mail: contact@floaredecolt.ro. Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Acești termeni și condiții se aplică utilizării acestui site. Accesând acest site și/sau plasând o comandă, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site. De asemenea, dacă, în orice moment, termenii și condițiile reglementate prin intermediul prezentului document devin inacceptabile pentru dvs., vă rugăm să sistați imediat accesarea și folosirea www.floaredecolt.ro.

Definiții

 1. Vizitator - persoana care viziteaza Site-ul sau paginile noastre de social media, având posibilitatea de a naviga pe Site, de a plasa comenzi, de a comunica cu noi prin intermediul rețelelor de socializare sau în alt mod;
 2. Utilizator - orice Vizitator care a finalizat procesul de înregistrare a unui Cont Floare de Colț;
 3. Produse - orice produs, care urmează a fi furnizat de către Floare de Colț;
 4. Client - Vizitatorul sau Utilizatorul care plasează o comandă pe Site pentru a beneficia de Produse, în schimbul prețului asociat respectivelor Produse Floare de Colț;
 5. Comanda - un document electronic ce intervine între Floare de Colț și Client prin care acesta din urmă își exprimă intenția de a achiziționa Produse furnizate de Vânzător și de a proceda la plata acestora;
 6. Cont de utilizator sau Cont - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care conține informații despre Client și/sau istoricul comenzilor, preferințelor etc.
 7. Contract - forma de comunicare electronică la distanță ce intervine între Părți, prin care Vânzătorul validează comanda Clientului și își exprimă acordul cu privire la vânzarea/livrarea Produsului;
 8. Conținut digital - toate informațiile de orice tip și de toate fișierele disponibile pe Site, sau afișate de Floare de Colț pe paginile noastre de social media (cum ar fi fotografii, ilustrații, fișiere text, fișiere video și/sau audio, animații, fișiere flash, fișiere de date și de alte materiale, incluzând dar fără a se limita la imagini, texte, simboluri, elemente de grafică web, scriptri, programe etc.) care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin intermediul unui terminal electronic;
 9. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Legislația specifică privind protecția datelor se referă la legislația națională și europeană în materia protecției datelor, incluzând, dar fără să se limită la GDPR;
 10. Operator de date - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru scopul prezentului document, această sintagmă se va referi la Floare de Colț;
 11. Partener - persoană fizică/juridică ce furnizează Produse în favoarea Vânzătorului;
 12. Newsletter - buletinul informativ, exclusiv electronic, transmis de Companie cu privire la noutățile referitoare la activitatea Floare de Colț, sfaturi despre plante și flori, informații cu privire la Produse Floare de Colț și/sau promoții desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea noastră cu referire la informațiile conținute de acesta.

Acces

 1. Accesul furnizat de Floare de Colț cu privire la acest Site este dedicat strict pentru vizitarea, utilizarea, logarea, plasarea de comenzi, urmărirea acestora;
 2. Utilizatorii/Vizitatorii floaredecolt.ro își asumă întreaga răspundere pentru accesarea și modalitatea de utilizare a acestui Site;
 3. Este interzisă utilizarea Site-ului în scopuri comerciale și/sau într-o manieră contrară intereselor Companiei, fără acordul prealabil scris al Floare de Colț;

Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Conținutul digital, precum și domeniul și subdomeniile acestui Site sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială aparținând Floare de Colț și/sau colaboratorilor săi ori altor părți terțe;
 2. Este strict interzis să descărcați, să modificați, să publicați, să transmiteți, să transferați sau să vindeți, să reproduceți, să creați lucrări derivate din sau în legătură cu Conținutul digital la care aveți aces, să îl distribuiți, să îl afișați/inversați/alterați sau să îl exploatați în orice altă manieră, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Floare de Colț. Pentru orice întrebări legate de drepturile de proprietate intelecutală și/sau drepturi conexe vă rugăm să ne contactați utilizând următoarea adresă de email contact@floaredecolt.ro.

Minori

 1. Produsele disponibile pe Site pot conține sau include băuturi alcoolice. Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, achiziționarea unor astfel de Produse este strict interzisă.
 2. În orice caz, pentru înregistrarea unui Cont Floare de Colț și/sau pentru plasarea de Comenzi, este obligatoriu să aveți 18 ani împliniți.

Contul Floare de Colț

 1. Deschidere Cont
  1. Serviciul Platformei denumit "Contul meu" (pe scurt "Serviciul") este furnizat de Floare de Colț în mod gratuit pentru uzul dvs. strict personal, în condițiile și cu respectarea Termenilor și Condițiilor.
  2. În calitate de Vizitator, aveți dreptul și în niciun caz obligația de a vă crea un Cont Floare de Colț prin completarea formularului dedicat.
  3. În ipoteza în care nu doriți să vă înregistrați în calitate de Utilizator Floare de Colț, aveți în continuare posibilitatea de naviga și a plasa comenzi pe Site.
  4. În toate cazurile, vă obligați și sunteți de acord să nu folosiți Platforma și/sau Serviciul/Conținutul digital în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul Document.
 2. Date de acces
  1. Datele dvs. de acces/logare în Cont trebuie să rămână strict confidențiale și să nu fie distribuite ori făcute cunoscute altei persoane.
  2. Dacă cunoașteți sau suspectați că altcineva vă cunoaște datele de înregistrare în Cont trebuie să ne anunțați imediat.
  3. Dacă vă uitați parola, vă rugăm utilizați serviciul de reaminitre dedicat (această opțiune poate fi găsită în dreptul casetei de înregistrare în Contul meu sub denumirea "Ai uitat parola?").
 3. Activitatea desfășurată prin intermediul Contului
  1. Prin accesarea Contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora.
  2. Floare de Colț nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței Utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea Contului și parolei sale.
  3. Dacă Floare de Colț are motive să creadă că este posibil să existe o încălcare a securității sau a utilizării abuzive a Serviciului sau a Platformei prin intermediul Contului dvs., este posibil să vă solicităm să vă schimbați parola sau, după caz, să suspendați/suspendăm utilizarea Serviciului.
 4. Limitări
  1. Ne rezervăm dreptul de a refuza înregistrarea sau de a șterge Contul Utilizatorului în cazul în care constatăm sau avem motive rezonabile să considerăm că Utilizatorul a folosit informații neconforme cu realitatea sau utilizează floaredecolt.ro cu încălcarea Termenilor și Condițiilor.
  2. Accesul dvs. la Site-ul și Serviciul Floare de Colț poate fi ocazional limitat pentru a permite o întreținere de rutină.
  3. Deși luăm toate măsurile și precauțiile rezonabile în legătură cu Contul dvs., nu oferim nicio garanție (explicită sau implicită) de niciun fel cu privire la conținutul sau funcționarea acestuia. Nu garantăm, spre exemplu, că utilizarea Serviciului nu va fi niciodată întreruptă sau fără erori. Prin urmare, aveți reprezentarea faptului că Floare de Colț este exonerată de orice astfel de răspundere, pretenție ori prejudiciu decurgând din sau în legătură cu utilizarea Serviciului de către dvs.

Declarații și garanții

 1. În calitate de Vizitator/Utilizator/Client, garantați faptul că:
   Atunci când interacționați cu Floare de Colț acționați întotdeauna cu bună-credință și ne furnizați informații corecte, complete și conforme; 6.1.2. Actualizați în mod prompt datele dvs. de înregistrare/comandă sau alte informații pe care le furnizați Floare de Colț, pentru a le menține corecte, actuale și complete; acest lucru ne va ajuta să ne asigurăm că Serviciul pe care îl furnizăm este corect, conform și actual. 6.1.3. Atunci când ne comunicați informații cu privire la terțe persoane (cum ar fi, de exemplu, informații privind destinatarul unui aranjament floral) acționați întotdeauna cu bună-credință, în baza consimțământului furnizat sau în mod rezonabil prezumat al persoanei vizate și să nu aveți niciun indiciu pentru a considera că furnizarea/comunicarea datelor destinatarului/terței persoane ori livrarea Produselor și/sau Serviciilor Floare de Colț ar fi de natură a cauza orice fel de neplăceri persoanei vizate sau de a afecta în mod semnificativ drepturile și/sau interesele sale legitime.
 2. Utilizarea Serviciului este destinată să faciliteze achizițiile dvs. realizate prin intermediul Platformei.
 3. Serviciul și, în general, Platforma, nu trebuie utilizat/ă în următoarele scopuri:
  1. Publicarea, distribuirea, diseminarea sau postarea ori transmiterea de mesaje, materiale, Comentarii, sau informații ilicite, nelegale, hărțuitoare, calomnioase, abuzive, amenințătoare, vulgare, obscene sau prejudiciabile în orice alt mod;
  2. Hărțuirea, defăimarea, tulburarea, amenințarea sau încălcarea în orice alt mod a drepturilor legitime ale altora, incluzând drepturile de protecție a datelor;
  3. Obținerea accesului neautorizat la alte sisteme informatice;
  4. Interferarea cu utilizarea Site-ului de către oricare alt Vizitator/Utilizator/Client;
  5. Încercarea de a modifica/altera/afecta în orice mod Conținutul digital;
  6. Încărcarea, publicarea sau transferarea în orice mod a unor fișiere care conțin viruși, spyware, malware, fișiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora sau limita/afecta funcționalitatea Platformei, a Serviciului Floare de Colț ori a Conținutului digital;
  7. Utilizarea oricărei comunicări sau a oricărui Conținut digital sau informații obținute prin intermediul Platformei într-un mod ce intră în conflict cu interesele legitime Floare de Colț sau cu activitatea noastră ori a afiliatilor/partenerilor noștri;
  8. Într-o modalitate care ar putea deteriora, dezactivă, supraîncărca sau afecta floaredecolt.eu în orice mod sau ar interfera cu utilizarea și întreținerea Site-ului;
  9. Încercarea de a obține acces neautorizat la orice alte conturi Floare de Colț, sisteme informatice sau rețele asociate floaredecolt.eu;
  10. Încercarea de a obține materiale sau informații printr-un mijloc care nu a fost făcut disponibil de floaredecolt.eu sau permis expres de către Noi.
 4. ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI SĂU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE DEMERSURILE JUDICIARE CE SE IMPUN ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Confidențialitate și securitate

 1. Prin vizitarea și utilizarea Platformei ne furnizați informații care vă pot fi atribuite într-o anumită măsură.
 2. Sunteți de acord și aveți reprezentarea faptului că datele dvs. sunt utilizate în conformitate cu secțiunea “Prelucrarea datelor” disponibilă pe Site.
 3. În cazul în care furnizați informații despre alte persoane (de ex. domiciliu), prin prezenta ne confrmați în mod expres că aveți consimțământul acestor persoane de a ne furniza datele necesare pentru livrarea Produselor Floare de Colț.
 4. În orice caz, Floare de Colț se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legislația specifică privind protecția datelor, incluzând, dar fără a se limita la prevederile GDPR iar, la cererea dumneavoastră trimisă la adresa contact@floaredecolt.ro se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă și/sau sa înceteze/limiteze prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Produse

 1. Floare de Colț folosește descrieri sugestive pentru Produsele comercializate pe Site. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că fotografiile fotografiile disponibile pe acest Site au scop informativ.
 2. În anumite situații specifice, nuanțele florilor din buchetele și aranjamentele florale livrate pot diferi față de cele prezentate pe Site, în funcție de disponibilitate.
 3. De asemenea, mărimea, forma și culoarea cutiilor și vaselor aranjamentelor livrate poate fi ușor diferite față de mărimea, forma și culoarea cutiilor și a vaselor aranjamentelor disponibile pe Site.
 4. În măsura în care Produsele disponibile pe Site nu sunt relevante pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne solicita crearea și livrarea unui buchet personalizat sau de o altă culoare, în cazul în care acesta nu este afișat pe site.
 5. În cazul în care anumite Produse (de exemplu, flori, ambalaje, elemente decorative, suporturi buchete etc.) lipsesc de pe stoc, vă vom înștiința eventualele modificări.
 6. În cazul în care nu putem furniza toată sau o parte din comanda dvs., vă vom înștiința cât de curând posibil, aducându-vă la cunoștință posibilitatea de a obține rambursarea parțială sau integrală a comenzii, după caz.
 7. Produsele ce conțin lumânări a nu se lăsa la îndemâna copiilor, flacăra lumânărilor a nu se lăsa nesupravegheată, aceste aranjamente sunt inflamabile!

Servicii

 1. Florăriile Floare de Colț vă propun o gamă variată de servicii. De ce ați alege serviciile noastre? Pentru că ne implicăm personal după ce ne încredințați ideea; o conturăm și o elaborăm pentru ca evenimentul mult așteptat să fie îmbibat cu mireasma florilor care vor lega toate detaliile pentru imaginea de ansamblu final.
  1. Livrările de flori la domiciliu în Timișoara, Dumbrăvița, Giroc, Moșnița, Giarmata în maxim 6 ore.
  2. Vânzare de flori și plante de interior în cele două magazine fizice în Timișoara.
  3. Realizarea la comandă a aranjamentelor florale pentru orice ocazie (nuntă, botez, aniversare, business etc.).

Prețuri

 1. Toate prețurile aferente Produselor afișate de floaredecolt.ro sunt exprimate în RON și includ TVA.
 2. La prețurile afișate se adaugă taxa de livrare (în cazul în care clientul alege varianta livrării la domiciliu, nu ridicare din magazin).
 3. Prețul final plătit de Client este format din prețul Produsului și cheltuielile de expediție aferente.
 4. Pe siteul floaredecolt.ro nu există așa numitele taxe ascunse.
 5. Prețul final de achiziție este cel care a fost confirmat în pagina de Finalizare comandă; acesta va apărea în confirmarea de comandă și/sau în cuprinsul facturii.
 6. În cazul în care există o neconcordanță între prețul inițial afișat și cel din secțiunea “Finalizare comandă”, Clientul va achita prețul indicat în secțiunea “Finalizare comandă”.
 7. Valoarea minimă a unei Comenzi este de 50 RON (FĂRĂ taxa de livrare) prin raportare la costurile minime necesare pentru procesarea comenzilor floaredecolt.ro.
 8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile afișate pe floaredecolt.ro, fără o notificare prealabilă.
 9. În cazul în care Clientul nu poate fi contactat sau renunță la achiziționarea Produsului, floaredecolt.ro are dreptul de a anula comanda respectivă, restituind în totalitate suma plătită în avans atunci când este cazul.

Comenzi

 1. Prin Comandă, Clientul Floare de Colț va specifica în mod obligatoriu prețul, modalitatea de plată și detaliile necesare pentru livrare.
 2. Contractul dintre Floare de Colț și Client se consideră încheiat la momentul validării Comenzii de către Vânzător, prin transmiterea e-mailului de confirmare privind finalizarea comenzii. Validarea Comenzii are loc ulterior creditării contului Vânzătorului de către Cumpărător.
 3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează faptul că : (i) a împlinit vârsta de 18 ani și (ii) datele pe care le-a furnizat sunt reale, complete și corecte, Floare de Colț nefiind răspunzătoare pentru niciun prejudiciu decurgând din sau în legătura cu furnizarea unor date nereale, incorecte sau incomplete ori, utilizate de Client fără permisiunea destinatarului.

Plăți

 1. Plata Produselor și/sau Serviciilor Floare de Colț se poate efectua online, cu cardul credit sau de debit, prin virament bancar (ordin de plată).
 2. Dacă plata se face online, prin cardul de debit sau de credit, este necesar să completați un formular cu datele despre acesta.
 3. Floare de Colț acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit, comanda dumneavoastră va fi procesată imediat.
 4. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă va oferi informațiile relevante cu privire la Comanda dvs.

Soluționarea disputelor

 1. În toate cazurile, Vânzătorul și Clientul vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferend, disputa ori litigiu decurgând din/sau în legătura cu Contractul și/sau aceșt Termeni și Condiții, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, exectuarea ori încetarea efectelor acestora.
 2. În vederea tranșării oricărei nemulțumiri cu privire la Produsele Floare de Colț vă rugăm să ne contactați utilizând următoarea adresă de corespondență electronică contact@floaredecolt.ro.

Parteneri

 1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii fără informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.
 2. Cu toate acestea, Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile asumate prin Contract și prin intermediul acestor Termeni și Condiții.

Forță majoră

 1. Niciuna din Părți nu răspunde de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, dacă neexecutarea/executarea necorespunzătoare este consecința Forței majore sau a Cazului fortuit.
 2. Prin Forță Majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
 3. Prin Caz fortuit se înțelege orice eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 4. Dacă potrivit legii, o Parte contractantă este exonerată de răspundere pentru incidența unui Caz fortuit, ea este de asemenea exonerată și în caz de Forță majora.

Dispoziții finale

 1. Ne rezervăm dreptul de a suplimenta și/sau de a modifica din când în când prevederile prezentului Document. Orice astfel de modificări vor fi publicate pe Site. Modificărle antemenționate vor fi efective în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data afișării pe Site urmând ca de la acest moment, toate tranzacțiile ulterioare dintre dvs. și Noi să fie guvernate de varianta actualizată a Termenilor și Condițiilor.
 2. În toate cazurile, Părțile agreează faptul că achiziția Produselor Serviciilor Floare de Colț are loc în România.
 3. Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați în relația dintre Părți și vor fi interpretați în conformitate cu legea română, părțile fiind de acord să se supună jurisdicției instanțelor judecătorești competente din România.
 4. În cazul în care orice prevedere din prezentul Document este considerată a fi neconformă prevederilor legale aplicabile, nevalabilă sau care nu poate fi pusă în executare, integral sau parțial, în baza legii aplicabile, o astfel de prevedere sau parte a acesteia va fi considerată în această masură ca nefăcând parte din prezentul Document, însă legalitatea, validitatea și forța executorie a celorlalte prevederi din prezentul Document nu vor fi afectate.

Sotia mea a fost EXTRAODRINAR de incantata de cadoul de 1 martie, a spus ca e unul dintre cele mai frumoase buchete pe care le-a primit pana acum! A inceput sa planga de bucurie cand l-a primit de la curier. Livrarea a fost facuta in timp util si am putut face usor comanda pe site. Si din partea mea, buchetul este foarte frumos! M-am felicitat pe mine ca barbat pt ce decizie buna am luat :))

Valentin Neamtu

Totul la superlativ, de la comunicare, la flexibilitate, la personalizarea buchetului in functie de preferinte si buget, la promptitudinea cu care a fost livrata comanda.

Lavinia Draghia

Livrare rapida si un buchet extraordinar! Multumesc 😊

Nicoleta Miu

Buchetul este superb, calitatea serviciilor foarte bune. Recomand cu drag.

NARCISA NISTOR